LİKYA UYGARLIĞI ANTİK KENTLERİ

Konum: Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Teke Yarımadası

Antik Likya Uygarlığı Kentleri, Akdeniz Bölgesi’nde Teke Yarımadası’nda yer alır.

Antik Likya, güneyde Akdeniz, batıda Karya, doğuda ise Pamfilya ile komşudur.

M.Ö. 1. yy.’ın ortalarında ise 23 kentten oluşan “Likya Birliği” oluşturulmuştur.

Bu birlik tarihteki ilk demokratik birliktir.

Bu federasyonun önemli kentleri Patara (başkent), Xanthos, Pinara, Olympos, Myra ve Tlos’tur. Bunlara daha sonra Phaselis de eklenmiştir.

Teke Yarımadası’nda Likya Birliği’ne ait daha küçük kentler de bulunur. Bunlar arasında Andriake, Sura, Kyaenai, Limyra, Theimmusa, Simena, Istlada, Trebende, Aperlae sayılabilir.

Dünyada sadece bu bölgede yaşamış ve yok olmuş olan Likya Uygarlığına ait Patara’daki Parlamento binası, Likya kaya mezarları, kale kalıntıları, toplumun inanç sistemlerini yansıtan tapınak kalıntıları, Likyalıların toplumsal hayatları ile ilgili bilgiler veren kent kalıntıları gibi benzersiz kalıntıları içermektedir. Likya parlamentosunun yapısı ve kentlerin büyüklük ve nüfusuna oranlı olarak belirlenen temsilci sayısı adeta günümüz dünyasının antik yaşantısıdır.

Antik Likya Uygarlığı Kentleri bu nitelikleri ile UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Kültür ve Turizm Bakanlı tarafından önerilmiştir.