Rezervasyon opsiyon sürelerinde değişiklikler olabilmektedir. Mağduriyet yaşamamanız adına lütfen rezervasyon işlemi sonrasında çağrı merkezimizi arayarak opsiyon tarihinizi teyit ediniz.

HİZMET SÖZLEŞMESİ (biletali.com.tr Hizmet Sözleşmesi)
Biletali.com.tr’den uçak, otobüs, feribot, tren bileti ve sigorta poliçesi de dahil olmak üzere herhangi bir alışveriş yaptığınız takdirde, en az onsekiz (18) yaşında olduğunuzu ve Biletali.com.tr’yi söz konusu amaçlarla kullanıyor olmanızın hiçbir kanunu ve kişisel verilerinizi ihlal etmediğini beyan, taahhüt ve kabul etmiş bulunmaktasınız. Sitemizden söz konusu alışverişlerinizi gerçekleştirmeden önce “Hizmet Sözleşmesini Okudum Ve Kabul Ediyorum” yazılı kutucuğu işaretleyiniz. İş bu Biletali.com.tr Hizmet Sözleşmesi’ni okuyarak kabul etmediğiniz taktirde, lütfen Biletali.com.tr'yi kullanmaktan vazgeçin. Biletali.com.tr’yi kullanmaya devam etmeniz durumunda aşağıdaki koşulların tarafınızdan kabul edildiği anlamına gelecektir. Sözleşmedeki şartlara uyulmadığı takdirde Biletali.com.tr, maddi ve manevi hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı, sözleşme şartlarına uyulmaması halinde doğacak tüm maddi ve manevi zararlardan, hukuki ve cezai yaptırımlardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
1- GENEL
1.1. Biletali.com.tr, “İncilipınar Mah. Prof Muammer Aksoy Blv. No:24/C Şehitkamil/Gaziantep” adresinde ikamet eden Gaziantep Ticaret Odası’nın 28279 sicil sayısında kayıtlı, 0033040662100016 MERSİS numarasına sahip Akort Turizm Seyahat İnşaat Sanayi İç ve Dış Tic Ltd Şti (bundan böyle kısaca "Biletali.com.tr" olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olup, sunulan tüm seyahat ve sigorta hizmetleri Biletali.com.tr tarafından ya da Biletali.com.tr’nin anlaşmalı olduğu 3. gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanmaktadır.
1.2. İşbu Hizmet Sözleşmesi ayrıca, Biletali.com.tr hizmetlerinden yararlanacak olan bütün Kullanıcılar'la ve iş ortaklarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.
1.3. Aşağıda açıklanmış olduğu üzere, yapılan her türlü uçak bileti satış işlemleri, Türsab’a bağlı 3960 numaralı A sınıfı bir acente olan Akort Turizm Seyahat Acentası tarafından gerçekleştirilmektedir.
1.4. Biletali.com.tr’nin, sunmuş olduğu tüm içerik ve  hizmetleri ayrıca ücretlendirme; komisyon, reklam, sponsorluk ve benzeri kalemler üzerinden gelir elde etme hakkı saklıdır.
2- TANIMLAR
2.1. TAŞIYICI FİRMA(LAR) : Biletali.com.tr’de bulunan hava, kara, deniz ve demiryolu taşımacılığı yapan firmaları veya gerçek/tüzel kişi yahut kurumları ifade eder.
2.2. SİTE: Biletali.com.tr tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan İos/Android Mobil uygulamalar, mobil/masaüstü web siteleridir.
2.3. LİNK(LER): SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı(lar)dır.
2.4. KULLANICI(LAR): Biletali.com.tr’ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen, hizmet satın alan ve rezervasyon yapan tüm gerçek ve tüzel kişi(ler)dir.
2.5. İÇERİK(LER): SİTE ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat ve benzeri yazılı, görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri ifade eder.
3- GENEL ŞARTLAR
3.1. Biletali.com.tr, Site'de mevcut olan ve kendisi tarafından sunulan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmalara rağmen, SİTE’deki bilgiler güncel ve aktüel olmayabilir. SİTE'deki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve SİTE'de yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da örtülü olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Ayrıca Biletali.com.tr, Site dahilinde erişime açtığı hizmetler ve İçerikler'den hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.
3.2. Biletali.com.tr'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla SİTE üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki tüm hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Biletali.com.tr ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Biletali.com.tr'ye açıkladığı her türlü kişisel yazılı, görsel ve işitsel bilginin Biletali.com.tr'ye ve partnerlerine açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi, paylaşılması konusunda Biletali.com.tr’ye muvafakat verdiğini, Biletali.com.tr’nin bu bilgileri paylaşmasından dolayı uğraması muhtemel her türlü zarardan Kullanıcının sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili lütfen 7. MADDE’yi inceleyiniz. Kullanıcı, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Biletali.com.tr ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
3.3. Kullanıcılar, Biletali.com.tr'ye Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bütün bilgilerin ve İçerikler'in doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Biletali.com.tr, Kullanıcılar tarafından iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve İçerikler'in doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.
3.4. Kullanıcılara, Site dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, Biletali.com.tr'nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.
3.5. Biletali.com.tr, Site dâhilinde sunulan hizmetleri ve İçerikler'i her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Biletali.com.tr, bu hakkını hiçkimseye hiçbir bildirimde bulunmadan ve haber vermeden kullanabilir. Kullanıcılara, bu Sitede paylaştıkları her türlü içerik, bilgi, materyal ve datanın doğru ve eksiksiz olduğunu kontrol etmelidir. Biletali.com.tr, Kullanıcıların doğru olmayan veya eksik bilgilerden doğan zararları da dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarardan sorumlu değildir. Biletali.com.tr içerik, bilgi, materyal ve datanın doğru olmadığını ya da eksik olduğunu tespit ederse bunlarda değişiklik ve/veya düzeltme talep edebilir. Kullanıcı bu tür talepleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.
3.6. Biletali.com.tr, Site üzerinden Kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri Gizlilik Politikası dahilinde Kullanıcılar ve diğer taraflarla (Biletali.com.tr’nin bağlı şirketleri veya 3. gerçek ve tüzel kişi hizmet sağlayıcıları) yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
3.7. Biletali.com.tr Kullanıcı veya ziyaret edenin kimliğini, adresini, konumunu, cihaz bilgisini, elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, Site'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, tarih ve saat gibi bilgileri Kullanıcılarla, iş ortaklarıyla ve taraflarla yaptığı sözleşmeler kapsamında kullanabilir. Site’nin çeşitli işlemler için sizden talep edebileceği TC kimlik numarası, satın alma işleminin gerçekleşmemesi halinde Sitede saklanmayacaktır. Kullanıcılar gönderdikleri bu bilgilerden doğan riskin kendilerine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.
3.8. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yürürlüğe girmiş bulunan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 20. Maddesine göre Biletali.com.tr, oluşturduğu sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden bir şirkettir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne göre sigorta, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin sunulmasında ve gerekli bilgilerin sağlanmasında satıcı ve sağlayıcılar, tüketiciye karşı doğrudan sorumludur. Biletali.com.tr sadece yapılan işlemleri 3 yıl boyunca tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.
3.9. Kullanıcıların bileti satın almadan önce bilete ilişkin bilgileri dikkatlice kontrol etmeleri gerekmektedir, zira bilet iadesi sadece Taşıyıcı Firma’nın belirlediği kurallar çerçevesinde yapılabilmektedir. Kullanıcı kaynaklı yanlış satın alınan biletlerden ve doğacak zararlardan Biletali.com.tr hiçbir sorumluluk kabul etmez.
3.10. Satın alınan bilet, üzerinde yazılı tarih, saat ve güzergah için geçerlidir. Üzerinde yazılı gün ve saatte kullanılmayan bilet geçersiz sayılacaktır. Kullanılmayan biletten Kullanıcılar maddi/manevi herhangi bir hak talep edemez.
3.11. Biletali.com.tr'den yapılan işlemlerde Taşıyıcı Firma’nın belirlemiş olduğu bagaj hakları esastır. Kullanıcıların Biletali.com.tr aracılığıyla satın alınan biletlerde görüntülenecek bagaj hakkını geçmesi halinde ilgili Taşıyıcı Firma kilogram ve/veya adet başına ücret talep etmek hakkına sahiptir. Taşıyıcı Firmalar müzik, spor, kişisel yaşam araçları vb. aletleri Kullanıcıların yanında taşımak istemesi halinde ayrı ücret talep edebilecektir. Bu ücretlerden Biletali.com.tr sorumlu değildir.
3.12. Bilet bilgi kartları, sadece bilgilendirme amaçlı olup, mali işlemlerde geçerliliği bulunmamaktadır.
3.13. Biletali.com.tr, Taşıyıcı Firma ücret kuralları çerçevesinde yapılacak biletleme işlemleri için ilgili Taşıyıcı Firmalar tarafından uygulanan Hizmet Bedelini tahsil etmektedir.
3.14. Taşıyıcı Firma(Lar) uygulamakta oldukları ücretleri haber vermeden değiştirebilir. Kullanıcı'nın rezervasyon yaptırmış olmasına rağmen, biletin satın alınmasından önce olabilecek fiyat artışları ve devletin vergi oranlarında yapacağı yeni uygulamalar, zamlar ya da yeni kararları, Biletali.com.tr'nin satış sistemi dışındaki sebeplerden oluşacak fiyat farklarından ve/veya ilavelerinden Biletali.com.tr sorumlu ve yükümlü değildir.
3.15. Kullanıcılara Biletali.com.tr üzerinden satın aldıkları Seyahat Sigortalarında anlaşmalı olduğu sigorta şirketinin kuralları geçerlidir.
3.16. Biletali.com.tr, Site veya mobil uygulama üzerinde yer alan Kullanıcı ve Taşiyici Firma bilgilerinin içeriğinden sorumlu tutulamaz. Taşıyıcı Firma(Lar) ve Kullanıcı(lar) arasında doğabilecek uyuşmazlıklardan, zararlardan ve/veya taleplerden Biletali.com.tr hiçbir şekilde ve surette sorumlu tutulamaz.
3.17. Biletali.com.tr, İşbu sözleşmede yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak Kullanıcıya(lara) sunulan tüm bilgiler ve vaatler hizmetin gerçekleşmesine kadar geçerli olup bu hizmetten sonra Taşiyici Firma tarafından işbu sözleşmede verilen bilgi ve vaatlerle bağlı değildir.
3.18. Biletali.com.tr, Taşiyici Firma’nın Kullanıcıya(lara) tazminat ödemesini gerektiren herhangi kaza, gecikme vb. olaylar nedeniyle hiçbir şekilde maddi ve manevi sorumluluk kabul etmez.
4- ÖZEL ŞARTLAR
4.1- HAVAYOLU BİLETLEMEYE İLİŞKİN ŞARTLAR
4.1.1. Biletali.com.tr üzerinden alınan biletlerle ilgili tüm rezervasyon, bilet satış, iptal ve değişiklik işlemleri, TÜRSAB’a A-3960 belge no ile kayıtlı ve ruhsatlı Akort Turizm Seyahat Acentası tarafından yapılmaktadır. Bilet satışıyla ilgili ödemeler de yine ilgili şirketler tarafından alınmaktadır. 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerde Biletali.com.tr yetkilidir.
4.1.2. Biletali.com.tr'den yapacağınız tüm bilet satın alma ve rezervasyon işlemlerinde; Ulusal ve Uluslararası Genel Uçuş Kuralları, ayrıca Uçuş Güvenlik Kurallarıyla birlikte; söz konusu havayolu şirketinin, bilet ücretleri ve taşıma kuralları dahil olmak üzere biletin iptal bilgisi, iptal halinde kesinti yapılacak bedeller, biletin iadesi, rezervasyon değişikliği ile ilgili uyguladığı tüm kurallar geçerli olacaktır. Kullanıcılar, uçuşun öngörülen zamanında yapılmaması, iptal edilmesi, ileri bir tarihe ertelenmesi, Taşiyici Firma’nın Kullanıcı ve/veya eşyasını kabul etmemesi, bilet alıcısının uçuşa uygun olmaması, pasaportunun geçerlilik süresinin yetersiz olması, geçerli bir kimlik belgesinin olmaması gibi durumlarda Biletali.com.tr’nin sorumlu olmadığını kabul eder. Uçuş detaylarında verilen koltuk mesafesi, uçak modeli, video, wifi, koridor adedi, yiyecek gibi bilgiler havayolu ya da GDS tarafından anlık olarak sağlanır ve Biletali.com.tr bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmez ve herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Taşiyici Firma uçuş ile ilgili bu bilgiler üzerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her bilet satış ve rezervasyonunda, Hizmet Sözleşmesinin onaylanmasıyla birlikte, Taşiyici Firma şartlarını ve iş bu sözleşmeyi okuduklarını ve hükümleri kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar. Kullanıcı, bu hükümlere aykırılık durumunda hukuki, cezaii maddi ve manevi tüm sorumluluk ve yükümlülüklerin kendine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.1.3. Ödeme: İnternet üzerinden yapılan online bilet satın alma işlemleri sadece Visa, Master Card ve American Express Kredi kartları ve banka kartları ile aşağıda belirtilen şekilde yapılabilmektedir.
4.1.4. Güvenlik nedeni ile satın alma sırasında kartınızın üç haneli güvenlik kodunu (CVC Numarası) girmeniz istenecektir. Güvenlik kodu kartının arkasında, imza hanesinde bulunan kredi kartı numarasından sonra yer alan üç rakamdır. Bir alımı onayladığınızda ilgili tutar (vergi ve diğer masraflar dahil) ödeme için kullanılan karttan tahsil edilir.
4.1.5. Site üzerinden yapacağınız alışverişlerde 3D Secure güvenlik sistemi zorunludur. 3D Secure kullanımıyla ilgili gerekli bilgiyi bankanızdan alabilirsiniz. Biletali.com.tr, fraud (dolandırıcılık) şüphesi bulunan biletleme işlemlerinde kredi kartı için ek güvenlik önlemleri alabilir, Kullanıcıdan ek teyit sağlanmasını isteyebilir. Ek güvenlik teyidi sağlanamadığı durumlarda Biletali.com.tr biletlemeyi iptal edebilir. Böyle bir durumda, Kullanıcı biletleme sırasında verilen iletişim bilgileri aracılığıyla bilgilendirilir. Biletleme sırasında verilen bilgilerin doğruluğundan Kullanıcılar sorumludur, Biletali.com.tr bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez ve sorumlu/yükümlü değildir.
4.1.6. İptal / İade: Biletali.com.tr’den almış olduğunuz biletlerde, işlem yaptığınız Taşiyici Firma iptal, iade ve değişiklik kuralları geçerlidir. Bu kurallar havayolu şirketlerine ve bilet alınan sınıf farklılıklarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Taşiyici Firma, iptal / iade kurallarıyla ilgili bilgi alabilirsiniz. Her koşulda, satın aldığınız bilet ve hizmetlerin biletleme servis ücreti iade edilmez. Ayrıca Taşiyici Firma kurallarına göre, biletin cezalı iadesi veya iadesinin kabul edilmemesi söz konusu olabilir. Promosyon sınıfına dahil olan biletlerde genellikle herhangi bir İptal, iade ve değişiklik yapılamaz. Ekonomi kategorisinde iptal, iade ve değişiklik koşulları Taşiyici Firma kurallarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Business (veya benzeri) kategorilerine ait biletlerde de iptal, iade ve değişiklik koşulları seçmiş olduğunuz havayolunun kuralına göre değişiklik gösterebilir.
4.1.7. İadesi mümkün olan veya ilgili Taşiyici Firma tarafından iadesine karar verilen biletin bedel iadesi, bileti satın alırken kullanılan ödeme yöntemine uygun olarak yapılır. İadelerin ilgili banka veya kredi kartına yansıtılma süresi bankalara ve kart programlarına göre farklılık gösterebilir. Bu konuda bankalardan bilgi alınabilir.  Biletali.com.tr, banka veya kart kaynaklı yaşanan gecikmelerden dolayı maddi ve/veya manevi hiçbir sorumluluk kabul etmez ve maddi ve/veya manevi hiçbir sorumluluğu yoktur.
4.1.8. Uçuş Hakkının Kullanılmaması ve/veya uçuşa gelinmemesi halinde, iptal ve iade işlemlerinde, bazı Taşiyici Firma, sadece tahsil edilmiş olan havalimanı vergilerini Kullanıcıların bizzat kendisine ve/veya Kullanıcılar adına Biletali.com.tr’ye iade edebilir. Biletleme servis ücreti ve/veya akaryakıt harcı iade kapsamında değildir ve bu iade prosedürleri havayolu firmalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
4.1.9. Kullanıcı, bilet satın almadan önce seçmiş olduğu destinasyona (kalkış,varış noktası) ait biletleme sınıfı, uçuş tarihi, uçuş saati, uçuş süreleri, kalkış ve varış havalimanı, aktarma havalimanı, bagaj hakkı, bagaj sınırlamaları ile ücretli / ücretsiz ek hizmetleri kontrol etmelidir.
4.1.10. Uçağa Kabul Edilmeme, Uçuş Tehiri / Gecikme, Uçuş İptali ve Alt Sınıf - Üst Sınıfa Yerleştirilme: Kullanıcı / Üye bu tür durumlarda, Yolcu Hakları Değerlendirme ve Uygulama Esasları Genelgesi kapsamında öncelikle Taşiyici Firma’ya; Taşiyici Firma’nın cevabının yeterli olmaması, şikayetten sonuç alınamaması veya şikayete 10 gün içerisinde cevap verilmemesi durumunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne başvurabilecektir. Biletali.com.tr’nin; uçağa kabul edilmeme, uçuş tehiri, uçuş gecikmesi, uçuş iptali ve alt sınıf - üst sınıfa yerleştirilme konularında müdahale yetkisi ve sorumluluğu yoktur. Bu ve benzeri durumlardan kaynaklanan maddi ve/veya manevi zararlardan ve/veya mağduriyetlerden Bileteli.com.tr’nin hiç bir sorumluluğu yoktur.
4.1.11. Kullanıcı, pasaport ve vize işlemleri ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden, seyahat edilecek ülkeye ait vize işlemlerinin tamamlanmamasından, bu işlemlerinin kontrol ve/veya hatırlatılmasından veya yolcunun kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, adli işlem, transit vize eksikliği vs.) çıkışın engellenmesi durumlarında Biletali.com.tr'nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu nedenle oluşabilecek iptal ve gecikmenin sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. 
4.1.12. Kullanıcı, doğal afet, terör, isyan, savaş, grev, iç karışıklık, halk olayları, elektronik iletişim bozukluğu, altyapı arızaları, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları gibi sebeplerle uçuşların iptal edilmesi, gecikmesi, havalimanlarının veya hava sahasının uçuş trafiğine kapatılması gibi durumlarda Biletali.com.tr'nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu sebeplerden biri veya bir kaçından dolayı oluşabilecek iptaller ve gecikmelerden sorumluluğun ilgili Taşiyici Firma’ya veya ilgili yerel yönetimlere ait olduğunu bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.
4.1.13. Biletali.com.tr, uçak bileti satış işleminde başarılı satış durumunu, satış akışının son aşamasında web sitesinde ve/veya mobil uygulamasında göstermektedir. Buna ek olarak Kullanıcılara bilgilendirmek için kayıtlı eposta adresine eposta göndermekte, ayrıca cep telefonuna da kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme mesajı atmaktadır. Kullanıcılara satın alma aşamasında gösterilen sonuç sayfası, bilet satışının gerçekleştiği konusunda gerekli ve yeterlidir. Eposta ve kısa mesaj bilgilendirmeleri Biletali.com.tr'nin ücretsiz servisleridir. Bu servislerde olabilecek erişim aksamaları ve gecikmelerden Biletali.com.tr hiç bir şekilde sorumlu değildir. Bazı durumlarda Taşiyici Firma SMS, e-posta ve/veya telefonla doğrudan iletişime geçerek uçuşla ilgili son değişiklikleri Kullanici’ya bildirebilir, bu durumda Taşiyici Firma‘nın en güncel bilgilendirmeleri ve duyuruları geçerlidir ve öncelikle dikkate alınmalıdır.
5- DİĞER ŞARTLAR
Bilet ve Ücretlendirme Bilgileri
İşbu sözleşme de adı geçen ilgili Havayolu Seyahat Firması yolcu ve/veya kargo taşıma işini fiili olarak gerçekleştirilecek olan Firmayı/Şirketi belirler. Bu Firma/Şirket, bilet işlemleri sırasında müşteri tarafından belirlenmektedir. BiletAli üzerinden biletinizi satın alırken tüm bilgileri (isim, TC Kimlik No vb.) doğru girmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde doğacak aksaklıklardan dolayı BiletAli ve İlgili Havayolu Firması sorumlu tutulamaz. İş bu sözleşme ile BiletAli kullanırken gelen uyarıları da müşteri dikkate almak mecburiyetindedir. Biletinizi satın almadan önce lütfen sefer bilgilerini ve kişisel bilgilerinizi dikkatlice kontrol ediniz ve doğruluğundan emin olunuz. Bilet iadesi sadece belirlenen kurallar çerçevesinde yapılabilmektedir. Biletlerinize, BiletAli ofislerinden ya da çağrı merkezimizi arayarak işlem yaptırabilirsiniz. Seferler sırasında meydana gelecek her türlü kaza, mal veya can kaybı gibi durumlardan ilgili Seyahat Firması sorumludur. BiletAli, sefer sırasında oluşacak herhangi bir ihmal veya kusurdan yahut maddi-manevi zarardan dolayı sorumlu tutulamaz. BiletAli’den bilet alanlar bu şartı/şartları peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul etmiş sayılır. Alınan bilet, üzerinde yazılı Tarih/Saat ve Güzergâh için geçerlidir. Üzerinde yazılı gün ve saatte kullanılmayan bilet geçersiz sayılır ve hiçbir hak iddia/talep edilemez. Her taşıyıcı firma sadece belirli bir ağırlıkta bagaj almaktadır. Fazla bagaj için taşıyıcı firma ek taşıma ücret talep edebilir/alabilir. Bilet gösterilip, fiş alınarak bagaja verilen eşyanın idari ve adli makamlarda yapılacak muayenelerinde doğacak cezai mesuliyet/sorumluluk bagaj/bilet sahibine ve/veya yolcuya aittir. İlgili havayolu Seyahat Firmaları tarafından verilen hizmetler için BiletAli’den bilet alanlar ve bu biletler ile seyahat edenler gerek ilgili Havayolu Seyahat Firmaları tarafından kamuya ilan edilmiş, gerekse BiletAli tarafından belirlenen taşıma ve hizmet sözleşmelerini kabul etmiş sayılırlar. Bu sözleşmeyi kabul etmekle üyelik hesabınız ile ya da üye olmadan www.biletali.com.tr web sitesi üzerinden yaptığınız/yapacağınız işlemler sebebiyle, kredi kart hamilinin/sahibinin herhangi bir itirazı vuku bulduğu takdirde, www.biletali.com.tr’nin ve yönetiminin bu itiraz nedeni ile uğradığı tüm zararı, talep üzerine hiçbir ihtar ve hüküm tesisine gerek kalmaksızın karşılayacağınızı, aksi halde aleyhinize yapılacak yasal takip neticesinde tüm sorumluluğun şahsınıza ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız. BiletAli’den biniş kartı alanlar ve seyahat edenler kampanya ve duyurulardan haberdar olmak adına sms/e-posta gönderimini kabul etmiş sayılırlar.
Türkiye dışına ve/veya dışında yapılacak Hava Yolu Seyahatleri için Genel Kurallar
1. BiletAli üzerinden yapacağınız işlemlerde bir defada sadece 9 yolcu için işlem yapılabilmektedir.
2. BiletAli üzerinden tek başına çocuk ve bebek rezervasyonu yapılamaz.
3. Süresi biten rezervasyonlarınız sistem tarafından otomatik olarak iptal edilmektedir.
5. BiletAli üzerinden yaptığınız rezervasyon ve bilet alımı işlemlerinize ait detayları üyelik linkinden görebilirsiniz. İptal edilen işlemler sitede pasif olarak gözükmektedir.
6. Sitemiz üzerinden Çocuk ve Bebek biletlerinizi alabilirsiniz. İndirimli biletten yararlanacak olan bebekler yolculuk esnasında 2 yaşından, çocuklar ise 12 yaşından gün almamış olmalıdır. Bu biletlerin alınabilmesi için yanlarında mutlaka bir yetişkin biletinin de alınıyor olması gerekmektedir. Yaşlı, Öğrenci, özürlü ve diğer indirimli biletlerin satışı ancak ofislerimizden yapılabilmektedir. Kimlik gösterilmesi zorunlu olan biletler için lütfen satış ofisimize müracaat ediniz. Uçuş öncesinde bu yolcuların doğum tarihlerini belgelemeleri gerekmektedir. Bu kurallara uyulmaması halinde ilgili havayolu şirketi/firması yolcuyu kabul etmeme ve iadeyi geçersiz kılma hakkına sahiptir.
7. BiletAli üzerinden alınan biletlere ait değişiklikler kurallar çerçevesinde sadece ofislerimizden veya Çağrı merkezimizden yapabilirsiniz. Sitemiz üzerinden opsiyonlu rezervasyonlarınızı iptal edebilirsiniz.
8. Bilet alım işlemini kabul ettiğinizde bilet tutarı, vergi ve tüm diğer masraflar ödeme için kullanılan kredi kartından tahsil edilecektir.
9. Ödeme işleminde kullanılan kredi kartı sahibinin seyahat edecek yolculardan birine ait olması gerekmemektedir.
10. Bu hizmet sözleşmesini kabul ettiğinizde BiletAli ana sayfasında da belirlenen Hizmet Sözleşmesi, Bilet Kuralları, Kullanım şartları, Teslimat şartları, Gizlilik politikası Kişisel Verilerin Korunması Çerez (cookie) Politikası İlke ve Kuralları, içerisinde belirlenen diğer tüm şartları da kabul etmiş bulunmaktasınız.
11. Bu sözleşmeyi onayladığınızda BiletAli tarafından size ait e-posta, cep telefonu vb. ortamlarına gönderilecek bildirimleri kabul etmiş sayılırsınız.
6- MÜCBİR SEBEPLER
Biletali.com.tr, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda işbu Hizmet Sözleşmesi ve "Gizlilik Politikası"ndan herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Biletali.com.tr açısından bu ve bunun gibi durumlar “gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt” addedilmeyecek veya bu durumlar için Biletali.com.tr'nin herhangi bir maddi/manevi tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Biletali.com.tr'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Biletali.com.tr'nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın SİTE'ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.
7- FİKRİ HAKLAR, MÜLKİYET HAKLARI
7.1. Site dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu Sitenin (sınırlı olmamak kaydıyla kaynak kodunu, amaç programı, altyapıyı, fikirleri, algoritmaları, ya da bunlarla bağlantılı olarak bulunan herhangi bir yazılım, doküman ya da veri, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birden " Biletali.com.tr'nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları" olarak anılacaktır) Biletali.com.tr'ye ait ve/veya Biletali.com.tr tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır.
7.2. Kullanıcılar ve/veya Ziyaretçiler işbu Hizmet Sözleşmesi dahilinde Biletali.com.tr tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde, Biletali.com.tr; Biletali.com.tr hizmetlerine, bilgilerine, Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'na, ticari markalarına, ticari görünümüne veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. İşbu Hizmet Sözleşmesi’ni kabul ederek, Biletali.com.tr'nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları üzerinde, tersine mühendislik yapmamayı, kaynak koda dönüştürmemeyi, ayrıştırmamayı veya başka bir yöntemle ortaya çıkarmamayı; mülkiyete ilişkin uyarı ve etiketleri Biletali.com.tr'nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’ndan kaldırmamayı, bunlara bağlı olarak türetilmiş işleri modifiye veya tercüme etmemeyi, bu tarz işler yapmamayı; Biletali.com.tr'nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları kopyalamamayı, dağıtmamayı, üzerilerinde rehin kurmamayı, temlik etmemeyi ya da bunları devretmemeyi veya bunlar üzerinde hiçkimse lehine hak tesis etmemeyi kabul ediyorsunuz. İşbu Hizmet Sözleşmesi’nde izin verilen haller dışında Biletali.com.tr’nin telif haklarına tabi çalışmalarının herhangi bir bölümünün kullanımı yasaktır ve üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarının ihlali, telif haklarının ihlalinden dolayı uğranan olası maddi/manevi zararın tazmini dahil olmak üzere hukuki ve cezai sorumluluğunuzu gerektirebilir.
7.3. Kullanıcılar Biletali.com.tr hizmetlerini, Biletali.com.tr bilgilerini ve Biletali.com.tr'nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek ve/veya başkasına Biletali.com.tr‘nin hizmetlerine erişim veya kullanım izni vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Hizmet Sözleşmesi dahilinde Biletali.com.tr tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde Kullanıcılar Biletali.com.tr'nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
8- GİZLİLİK
Biletali.com.tr, Kullanıcıların kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel verileri üçüncü kişilerle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamı ve kişisel verilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır. Biletali.com.tr Gizlilik Politikası aşağıdaki linkte yer almaktadır. İş bu  hizmet sözleşmesini onayladığınız taktirde Biletali.com.tr’nin anasayfasından ve aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz “Gizlilik Politikasını” kabul etmiş olursunuz.
https://www.biletali.com.tr/gizlilik-politikasi
9- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu Hizmet Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve iş bu Hizmet Sözleşmesi dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Hizmet Sözleşmesinden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Gaziantep Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
10- YÜRÜRLÜK ve KABUL
İşbu Hizmet Sözleşmesi Biletali.com.tr tarafından Site içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar, işbu Hizmet Sözleşmesi hükümlerini Siteyi kullanmakla kabul etmiş olurlar. Biletali.com.tr, dilediği zaman işbu Hizmet Sözleşmesi hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler, değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.